Winter 2023-2024

McFlardinga leden : 27 december is er geen clubavond.

De eerste clubavond en nieuwjaarsreceptie is 10 jan 2024

Het bestuur wenst de leden en familie / sponsoren / donateurs van McFlardinga

fijne feestdagen en en goed en veilig 2024.