De laatste rit van Harry B.

Overeenkomstig de laatste wens van Harry werd op zondag 21 oktober j.l. zijn as uitgestrooid op een plek onder de voet van een windmolen. Er was een mooie plek uitgezocht bij Slag Maasmond op de Tweede Maasvlakte aan het einde van de N15. Omdat het geen officiële toerrit was, werd de keuze van het vervoer vrijgelaten. Maar gelukkig waren er behoorlijk veel clubleden en belangstellenden met de motor gekomen, terwijl een aantal met de auto richting Maasvlakte reed. Ter plaatse gekomen werd een kring om een hoeveelheid laag, vrijliggend, stuikgewas gevormd. Die plek is later voor iedereen makkelijk terug te vinden.  Vervolgens nam Anja het woord. Zij bedankte een ieder, die de moeite had genomen om er bij aanwezig te zijn. Zij vertelde dat Harry altijd in het middelpunt van de belangstelling wilde staan en zij vormde met zijn as een cirkel. Daarna strooiden haar zoon Michael en zijn vriend de laatste asresten op de plek uit. Er was een grote zak cacaodoppen meegenomen om iedereen, met een handvol doppen, symbolisch zijn/haar bijdrage te laten leveren door door die doppen uit te strooien in de cirkel. Op dat moment begon de zon te schijnen, alsof Harry zijn instemming liet blijken.Er werd nog even stilgestaan, waarna iedereen richting huis ging. Door een aantal werd in het clubhuis van de vtv Zuidbuurt definitief afscheid van Harry genomen onder het genot van een hapje en een drankje.

Peet