De kunst van het schieten

Jan S heeft nog een hobby, namelijk de edele kunst van het schieten. Een paar geleden had hij clubleden en andere geïnteresseerden uitgenodigd om eens kennis te komen maken van zijn andere hobby. Dat was best een geslaagde avond geworden en Jan besloot daar een vervolg aan te geven. Op vrijdag 23 november j.l was het zo ver en konden we terecht bij de schietbaan in Vlaardingen. De opkomst was iets kleiner, maar het enthousiasme was er niet minder om. Koffie met cake als binnenkomertje en Jan legde de mensen de spelregels uit. Voor een aantal was het de eerste keer dat zij een vuurwapen in hun handen kregen en dat gaf best wel wat spanning. Maar na het eerste schot gingen bij sommigen (he Ciska?) de remmen er af en ontpopten zij zich als fanatieke (in de positieve zin van het woord) schutters, die alle vuurwapens wilden uitproberen. Aan munitie geen gebrek en een ieder schoot met het pistool, de revolver of de karabijn. Ciska dacht zelfs dat zij een nieuwe hobby had ontdekt en ik zag Hans al bedenkelijk kijken (hahaha). De schietclub zorgde voor de inwendige mens (waarvoor dank). Jan, bedankt dat je het met de club heb willen organiseren, want er moesten natuurlijk ook instructeurs worden opgetrommeld, zodat iedereen met een veilig gevoel op de baan heeft kunnen staan. Moet gewoon weer een gevolg kunnen krijgen, denk ik.

Peet