Crematie Harry

Zoals bekend is de crematie van Harry a.s. zaterdag om 15.00 uur. Voorafgaand aan de uitvaart is er condoleance bezoek mogelijk bij Monuta aan de Burg. Honnerlage Gretelaan 377 te Schiedam van 13.15-14.15 uur.