MC Flardinga 50 jaar.

In 1973 vond een aantal motorrijders in Vlaardingen, dat er een motorclub moest komen en plaatste daartoe in een aantal regiobladen een oproep om een dergelijke club op te richten. Volgens de geschiedenis meldden  15 enthousiastelingen zich aan en de geboorte van de mc Flardinga was een feit. Er werd een bestuur gevormd en statuten opgesteld en het aantal leden groeide gestaag. Doel van de club was o.a. clubritten organiseren, met elkaar op vakantie gaan en nog meer activiteiten op motor gebied. Aanvankelijk was er nog geen officieel clubgebouw en kwam men bij elkaar in de plaatselijke horeca, maar op zeker moment kreeg men onderdak bij de volkstuinders in de Broekpolder en kon men om de twee weken op woensdagavond bij elkaar komen. Tot een aantal jaren terug de mc Flardinga zich niet meer kon vinden in de opstelling van het bestuur van de tuindesvereniging en op zoek ging naar een andere lokatie. En die werd gevonden bij de vtv de Zuidbuurt, maar daarover straks meer.

Na 50 jaar bestaat de mc Flardinga nog steeds, worden er in de zomer om de twee weken toerritten georganiseerd, is er elk jaar een club vakantie naar het buitenland en elke twee weken op woensdagavond een clubavond.  Dus…50 jaar is niet niks en uiteraard reden voor een feestje en dat werd op zaterdag 9 september gevierd bij de vtv de Zuidbuurt. Via..via.. (o.a. Facebook, oude adressen en oude telefoonnummers) ging men op zoek naar oud leden, want die hoorden er natuurlijk bij te zijn. Uiteindelijk zouden er 85 (oud-) leden reageren en aanwezig zijn bij de feestelijke happening met BBQ. Slager Verduin uit Maassluis zou alles voor de BBQ regelen, het vlees, de salades en de BBQ’s en zoals altijd, het was weer perfect en zeer smakelijk.

Op zaterdag 9 september, onder een stralende zon en tropische temperaturen, werd door Jan, Bert, Aad en ondergetekende het terrein voor het feest in orde gemaakt. Partytent werd opgezet, tafels, stoelen en parasols opgesteld en er werd een plek ingeruimd voor de muziek, die verzogd zou gaan worden door Leo IJdo, zeer bekend als nachtburgemeester in uitgaand  Vlaardingen. En ik moet zeggen, die man had een uistekende repertoire in zijn draaidoos, wat zeer goed uitpakte bij de gemiddelde leeftijd van de deelnemers. Chapeau…

Vanaf 16.00 uur druppelden de deelnemers binnen, even de naam afvinken en consumptiebonnen uitdelen en het handjes schudden kon beginnen. Op zeker moment nam de huidige voorzitter Frank Jos het woord en bedankte iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en stond even stil bij 50 jaar mc Flardinga. Daarna nam de echte burgemeester van Vlaardingen het woord en hij vertelde, als motorrijder zelf, wat voor plezier het kon geven om lekker met je kop in de wind je sores even te vergeten. Hij wenste de club alle goeds toe en de leden vooral veilige kilometers. 

Toen kreeg de voorzitter van de vtv Zuidbuurt Gilles Pappers het woord en die vertelde hoe de mc Flardinga een plekje had gekregen bij de volkstuinders. Het bestuur had een brief ontvangen van mc Flardinga, dat niet meer tevreden was bij de huidige lokatie en of er geen plek was om bij volkstuinders aan te schuiven. Gilles was toen met mede bestuurslid Theo op een avond zomaar binnen gelopen bij de toenmalige lokatie en zij hadden zich verbaasd over de rust en gezelligheid bij de motorrijders. Het mooie op die avond was ook, dat Gilles en ik jaren lang in onze jeugd echte buurjongetjes van elkaar waren geweest en met elkaar hadden gespeeld en gevoetbald. Toen bleek dat we elkaar bijna 60 jaar niet hadden gezien. Eigenlijk kon het niet meer stuk, alleen moesten de leden van de vtv Zuidbuurt nog wel toestemming geven. Aanvankelijk waren sommige leden sceptisch, want motorclubs in Nederland, was dat niet Sodom en Gomorra? Ook vond iemand dat de club doorlicht moest worden bij het Openbaar Ministerie, maar uiteindelijk kreeg de mc Flardinga onderdak bij de vtv de Zuidbuurt en ik mag wel zeggen, we voelen ons daar kind aan huis. Alle medewerking die nodig was, werd gegeven en de mc Flardinga hoopt nog jaren lang gebruik te mogen maken van de faciliteiten vij de volkstuinders.

Bert en Jan fungeerden weer als meester BBQ-ers en voorzagen de mensen van de sate’s, hamburgers en worsten en men kon zich te goed doen aan de salades (heel lekker) en stokbroden. Voldoende voor iedereen en soms moest men even geduld hebben en in de rij staan, maar als het gezellig is, is dat geen probleem.

De organisatie had aan het einde nog een verrassing in petto, namelijk op zeker moment kwam Wilco van Capo IJs met zijn ijskarretjes de feestvreugde nog even verhogen en dat bleek een schot in de roos. Lekker een paar bolletjes ijs, al dan niet met slagroom, bij deze temperaturen werd zeer gewaardeerd door de deelnemers.

Zoals altijd, na een gezellig samenzijn, is er ook een einde en met behulp van wat mensen blijkt dat het afbreken sneller gaat dan het opbouwen. Sommigen bleven nog even “napraten”. 

Al met al kan ik zeggen, dat dit feestje/reünie van het 50-jarig bestaan van de mc Flardinga een bijzonder geslaagde gebeurtenis is geweest, waar we als bestuur en organisatie met veel genoegen op terug kunnen kijken. Op naar de 60?

Peet