1e rit van het nieuwe toerseizoen

Vandaag stond de eerste rit op de toerkalender en om maar meteen met de deur in huis te vallen…het was een flinke. Boven de 250 kilometer en dat was vroeg opstaan, want het vertrek was om 09.00 uur gepland. De toerleider had kennelijk gedacht dat de billetjes er maar direct aan moesten geloven. Ik was benieuwd naar het aantal deelnemers en dat viel voor deze rit met die afstand en de vertrektijd redelijk mee. Vijftien deelnemers en dus werd de club in tweeën gedeeld om het een beetje overzichtelijk te houden. De rit zou richting Jisp in Noord Holland gaan. Het eerste gedeelte ging over de snelweg naar Leiden om vandaar naar Oud-Ade, Lisserbroek en Vogelenzang te koersen. Plekjes waar we een jaar of vier ook al eens geweest waren, maar toch zie je weer nieuwe plekken. Door naar Aerdenhout en je weer vergapen aan de “stulpjes” van de happy few in Nederland. In Bloemendaal bij Loetje werd de koffie met appeltaart genuttigd. Jammer dat we wat te vroeg waren voor de bekende biefstuk met witte brood en jus. Na de koffie werd koers gezet naar Heemskerk en Wormer/Wormerveer. Daar kon je goed ruiken dat er in de buurt chocolade wordt gemaakt, want de cacao lucht was duidelijk aanwezig. Peter hield er goed de sokken in en net toen ik dacht dat we in Monnickendam aan de koffie zouden gaan en bij een restaurantje bleef staan, werd er even overleg gepleegd met Henk, waarna hij besloot door te rijden. Misschien was er volgens hen ergens anders een beter adres, maar dat bleek ijdele hoop te zijn. Uiteindelijk werd er pas bij het brugrestaurant over de A-4 bij Schiphol gestopt. Hoog tijd voor een plaspauze en de inwendige mens te versterken. Daarna op eigen gelegenheid en tempo naar huis. De eerste rit zit er op, al met al weinig motorrijders gezien, wel veel fietsers, de route was perfect en het weer wilde ook meewerken.

Peet

Ledenvergadering mc Flardinga

Elke zich respecterende vereniging houdt elk jaar zijn ledenvergadering, zo dus ook de mc Flardinga. Dan wordt het afgelopen jaar doorgenomen en kunnen de leden op- of aanmerkingen maken over het verleden, dan wel de toekomst. Deze keer was de opkomst niet zo groot, omdat er wat zieken waren en mensen andere bezigheden hadden. De voorzitter opende de vergadering en nam de agenda door. Er waren geen opmerkingen, zodat het tempo er goed in bleef zitten. Het afgelopen jaar is financieel een goed jaar gebleken, waardoor er een positief saldo blijft bestaan. De kascontrole had derhalve geen bezwaar. Wegens gebrek van een toercommissaris werd de stand bijgehouden door Jan en Bert. De winnaar Frank Jos kreeg weer de bekende trofee (een nieuwe dit keer) en een cadeaubon en bleek ik tot mijn verbazing als nummer twee te zijn geeïndigd. Ook mij viel een cadeaubon ten deel. Peter had te kennen gegeven weer als toercommissaris te willen optreden, maar geen zitting te willen nemen in het bestuur. Hij gaat zich weer bezig houden met het uitzetten van de toerritten. Wel blijft de functie van PR-medewerker vacant en Aad vroeg of er er toch geen leden waren, die deze functie op zich willen nemen. Bij de rondvraag werd de opmerking gemaakt over het inhalen tijdens de ritten. Volgens het toerreglement is het niet toegestaan in te halen en baksteensgewijs je plaats te blijven houden. Er ontstond een kleine discussie en er zal in de toekomst gekeken gaan worden of er bij een grote opkomst de ploeg gesplitst gaat worden in een langzamere en een snellere. Nadat de vergadering was afgelopen was de eer voor Frank Jos, want hij had de uitslag van zijn befaamde quiz bij zich. De uitkomst was hem tegengevallen, of de quiz was te moeilijk of het IQ was juist die avond aan de lagere kant geweest. Het gemiddelde was tegengevallen. Van de 40 vragen was de laatste plaats met 10 goede antwoorden en was de uiteindelijke winnaar met 19 goede antwoorden. Ik had gezegd dat als ik de helft goed zou hebben geraden, ik het goed gedaan zou hebben. Met 19 goede antwoorden kwam ik toch aardig in de buurt en kon ik met een goed gevoel naar Schiedam terugkeren. Voor de volgende quiz had Frank Jos al laten doorschemeren dat er gerekend moest gaan worden en laat dat nou niet mijn favoriete vak op school zijn geweest. Eind van de maand maart staat de eerste rit op de kalender en er werd nog op gewezen dat ritten langer dan 250 kilometer om 09.00 uur vertrekken en de andere gewoon om 10.00 uur.